Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustem

Kierownik projektu: Paweł Kaszowski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-04-25

Streszczenie projektu

Uszczelnienia labiryntowe są istotnym elementem konstrukcji turbozespołu parowego. Stosując upust diagnostyczny istnieje możliwość kontrolowania pracy dławnicy, poprzez znajomość parametrów termodynamicznych panujących na długości uszczelnienia. Obliczenia przeprowadzane są przy użyciu programu Ansys FLUENT. Maja na celu numeryczne wyznaczenie parametrów panujących na długości dławnicy labiryntowej, przy różnych wartościach upuszczanego strumienia masy oraz nominalnego luzu uszczelnienia. Jak również porównanie wyników otrzymanych dla różnych gęstości siatek obliczeniowych oraz modeli matematycznych. Otrzymane wyniki zostaną następnie wykorzystane w pracy doktorskiej.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.