Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowej

Kierownik projektu: Łukasz Smakosz

Realizatorzy:

  • Daniil Reznikov

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-03-29

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu stworzenie wiarygodnego modelu numerycznego, pozwalającego na przewidywanie zachowania nowoczesnych kompozytowych paneli strukturalnych (ang. CSIP, Composite Structural Insulated Panel) z uwzględnieniem efektów nieliniowości materiałowej rdzenia i okładzin oraz wpływu dużych przemieszczeń. Planowane jest wykonanie analiz numerycznych w programie ABAQUS z wykorzystaniem dodatkowych procedur użytkownika. Uzyskane wyniki zostaną zwalidowane przez porównanie z wynikami przeprowadzonych badań doświadczalnych. Uzyskany model numeryczny pozwoli na prognozowanie mechanizmu zniszczenia paneli CSIP o dowolnej geometrii, co znacząco usprawni proces ich projektowania i pozwoli na ograniczenie liczby niezbędnych testów doświadczalnych. Obliczenia są częścią rozprawy doktorskiej.

Publikacje

  1. Łukasz Smakosz, Ireneusz Kreja, Failure mode prediction for composite structural insulated panels with MgO board facings, 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics 22, (2017) MS04
  2. Łukasz Smakosz, Analiza doświadczalna i numeryczna paneli warstwowych z okładzinami z płyty cementowo-magnezjowej i rdzeniem z polistyrenu ekspandowanego, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska 1, (2017) 1-236
  3. Daniil Reznikov, Identyfikacja efektywnych parametrów materiałowych paneli warstwowych, Dyplom magisterski 1, (2018) 1-46
  4. Łukasz Smakosz, Ireneusz Kreja, Flexural failure analysis of composite structural insulated panels with MgO board facings, Proceedings of the First International Conference on Mechanics of Advanced Materials and Structures - ICMAMS 2018 1, (2018) 65 - 65
  5. Łukasz Smakosz, Ireneusz Kreja, Differences in compressive and tensile properties of core and facings in sandwich panels, 41st Solid Mechanics Conference. Book of Abstracts 1, (2018) 484 - 485
  6. Ł. Smakosz, Nonlinear hardening definition of EPS sandwich panel core, 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics, PCM-CMM-2019 -, (2019) -
  7. Łukasz Smakosz, Ireneusz Kreja, Zbigniew Pozorski, Flexural behavior of composite structural insulated panels with magnesium oxide board facings, Archives of Civil and Mechanical Engineering 20:105, (2020) 105: 1-21
  8. Łukasz Smakosz, Ireneusz Kreja, Zbigniew Pozorski, Edgewise compressive behavior of composite structural insulated panels with magnesium oxide board facings, Journal of Structural Engineering ?, (2020) 1-20


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.