Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznej

Kierownik projektu: Miłosz Martynow

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-02-22

Streszczenie projektu

Grant obliczeniowy przeznaczony jest na prowadzenie badań z zakresu obliczeniowej fizyki i chemii. Badane będą duże molekuły zawierające około 100 atomów, które można wykorzystać w konwersji energii słonecznej. Badane molekuły charakteryzują się centrum katalitycznym zawierającym takie pierwiaski jak Osm czy Rubid.
Uzyskane dane posłużą do opracowania teoretycznych modeli absorpcji i emisjii światła oraz do zgłębienia wiedzy dotyczącej transferu energii w molekule oraz jej wibracji. Uzyskane i opracowane dane są cenne dla europejskich zespołów chemii analitycznej, z którymi prowadzona jest ciągła współpraca.
Obliczenia prowadzone będą między innymi za pomocą programu Gaussian, zaś analiza wyników oparta będzie o takie oprogramowanie jak Matlab czy Python. Ze względu na wielkość badanych molekuł oraz metodę alokacji pamięci przez program Gaussian niezbędny jest dostęp do dużej ilości pamięci RAM oraz pamięci dyskowej, na której będą przetrzymywane pliki niezbędne to obliczeń. Dodatkowo czas obliczeń może wahać się od jednego dnia do dwóch miesięcy, więc niezbędny jest dostęp do wydłużonego czasu obliczeń.

Publikacje

  1. M. Martynow, D. Głowienka, J. Szmytkowski, Y. Galagan, J. Guthmuller, Influence of Orientational Disorder on the Optical Absorption Properties of the Hybrid Metal-Halide Perovskite CH3NH3PbI3, ChemPhysChem 20, (2019) 3228-3237
  2. M. Martynow, D. Głowienka, J. Szmytkowski, Y. Galagan, J. Guthmuller, Structural and optical properties of hybrid halide perowskite (CH3NH3PbI3) investigated by DFT and TDDFT simulations, European Material Research Society - Spring Meeteing 2019 1, (2019) 1


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.