Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniem

Kierownik projektu: Patryk Deniziak

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-02-16

Streszczenie projektu

Analizowanym obiektem jest stalowy słup wielogałęziowy, wzmocniony przylgową nakładką, która jest łączona za pomocą szeregów śrub na długości słupa. Elementy nośne słupa wykonane są z kształtowników cienkościennych, giętych na zimno na podstawie projektu dostarczonego przez przemysł. Nieznana jest rzeczywista nośność tego typu rozwiązań konstrukcyjnych, gdyż nie zostały jeszcze wykonane odpowiednie analizy. Obliczenia wykonane w programie Abaqus mają na celu weryfikację poprawności stosowania założonych rozwiązań konstrukcyjnych, określić wrażliwość elementu na zmianę parametrów materiałowych i geometrycznych oraz określić maksymalną nośność słupa. Wyniki analizy pozwolą na efektywniejsze projektowanie tego typu elementów w przyszłości.
Program Abaqus posiada bogatą bibliotekę elementów skończonych, niezbędnych do poprawnego przeprowadzenia analizy badanej konstrukcji. Uwzględniony będzie wpływ kontaktu między powierzchniami stalowymi, nieliniowości materiałowej oraz geometrycznej, co przekłada się na znaczne wydłużenie czasu obliczeń tak zaawansowanego modelu komputerowego. Korzystanie z mocy obliczeniowej znacznie szybszych komputerów pozwoli na przeprowadzenie większej liczby analiz oraz skrócenie czasu obliczeń, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie dokładności wyników badań. Przeprowadzone analizy znacznie przyczynią się do rozwoju pracy doktorskiej wnioskującego.

Publikacje

  1. Patryk Deniziak, Doktorat: Nośność stalowych słupów złożonych z kształtowników giętych na zimno o przekroju poprzecznym otwartym z dodatkowymi gałęziami przylgowymi., WILiŚ 1, (2019) 120
  2. Patryk Deniziak, Nośność stalowych słupów złożonych z kształtowników giętych na zimno o przekroju poprzecznym otwartym z dodatkowymi gałęziami przylgowymi., rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska 1, (2019) 159


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.