Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczne

Kierownik projektu: Marta Drosińska-Komor

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-02-08

Streszczenie projektu

W celu zastosowania diagnostyki do turbinowych obiektów energetycznych niezbędne jest wykorzystanie dokładnych i szybkich metod obliczeniowych i diagnostycznych. Diagnostyka cieplno-przepływowa pozwala na ocenę stanu pracy turbiny oraz sprawności obiektu na podstawie danych i charakterystyk pomiarowych pozwalających na porównanie z charakterystykami wzorcowymi. Zwykle istnieje potrzeba obliczeniowego (numerycznego) wyznaczenia stanu referencyjnego (stanu poprawnej pracy). Czas wykonania obliczeń do celów diagnostyki jest bardzo długi. To uniemożliwia ich zastosowanie w diagnostyce online obiektu. Dlatego też zaistniała konieczność rozwijania metod obliczeniowych i diagnostycznych o krótszych czasach obliczeniowych. Jedna z możliwości takiego skrócenia polega na wykorzystaniu algorytmów genetycznych, należących do metod sztucznej inteligencji. Algorytm potrzebny do tych obliczeń zostanie napisany w programie MATLAB. Wynikiem pracy będzie praca doktorska oraz publikacje.

Publikacje

  1. M. Drosińska-Komor, N. Szewczuk-Krypa, J. Głuch, Wyznaczenie charakterystyk eksploatacyjnych siłowni turbinowej o mocy 400 MW z reaktorem wysokotemperaturowym w zmiennych warunkach pracy, Przegląd Mechaniczny 6, (2017) 45-47
  2. M.Drosińska-Komor, J. Głuch , Diagnozowanie turbin parowych, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki techniczne i inżynieryjne. Część VI VI, (2017) 34-39
  3. M. Drosińska-Komor, J. Głuch, Istotność procesu selekcji przy wykorzystaniu algorytmów genetycznych do diagnostyki cieplno-przepływowej, Przegląd Mechaniczny 9, (2018) 55-57
  4. N. Szewczuk-Krypa, M. Drosińska-Komor, J. Głuch, Ł. Breńkacz, Comparison analysis of selected nuclear power plants supplied with helium from high-temperature gas-cooled reactor, Polish Maritime Research 25, nr. S1(97), (2018) 204-210
  5. M. Drosińska-Komor, N. Szewczuk-Krypa, Porównanie wybranych typów elektrowni jądrowych z reaktorem HTGR, Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej 7, (2019) 463 - 467
  6. Krzysztof Dominiczak, Marta Drosińska-Komor, Romuald Rzadkowski, Jerzy Głuch, Optimisation of turbine shaft heating process under steam turbine run-up conditions, Archives of Thermodynamics 4, (2020) 255-268


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.