Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)

Kierownik projektu: Patryk Pezacki

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Data otwarcia: 2016-11-30

Streszczenie projektu

Akustyczne badania pozwalają na ocenę stanu środowiska morskiego. Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) na Morzu Bałtyckim takie badania są wykonywane przez wszystkie kraje nadbałtyckie.. Badania biologiczne z wykorzystaniem metod hydroakustycznych na Bałtyku nie są tak zaawansowane jak na innych akwenach, na których opracowano metody klasyfikacji ryb i zooplanktonu. Nie możemy zastosować bezpośrednio wyników z innych akwenów ze względu na specyfikę budowy anatomicznej organizmów morskich w Morzu Bałtyckim. Te przesłanki stymulują planowane przez nas biologiczne badania na Morzu Bałtyckim z wykorzystaniem metod hydroakustycznych.
Przy realizacji zadania będą analizowane dane hydroakustyczne zebrane z wykorzystaniem prądomierza akustycznego ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) podczas rejsów badawczych na Morzu Bałtyckim. Badany będzie rozkład przestrzenny warstw biologicznych, w tym jego zmiany dobowe oraz sezonowe.
Jednocześnie zostaną przeanalizowane dostępne dane hydroakustyczne zebrane za pomocą ADCP na Morzu Czarnym. Zostanie przeprowadzono porównanie wyników badan z różnych rejonów geograficznych. Jest to istotne dla głębszego zrozumienia funkcjonowania ekosystemów tych dwóch akwenów.
Do wykonania analizy danych hydroakustycznych oraz wizualizacji wyników badań niezbędny jest program MATLAB.

Publikacje

  1. Patryk Damian Pezacki, Natalia Gorska, Vladimir Soloviev, An acoustic study of zooplankton diel vertical migration in the Black Sea, HYDROACOUSTICS 20, (2017) 139-148
  2. Patryk Damian Pezacki, Natalia Gorska, Vladimir Soloviev, On acoustic study of zooplankton diel vertical migration in the Black Sea., SYMPOSIUM ON HYDROACOUSTICS 34, (2017) -
  3. P.D. Pezacki, N. Gorska, D. Rak, ADCP Observations of Diel Vertical Migration of Biological Layers in Gulf of Gdańsk, IEEE 1, (2018) 1-9
  4. P.D. Pezacki, N. Gorska and J. Idczak, BACKSCATTERING PROPERTIES OF BIOLOGICAL OBJECTS IN GULF OF GDAŃSK (SOUTHERN BALTIC SEA) , Konerencja WGFAST 2019 -, (2019) -
  5. P.D. Pezacki, N. Gorska, J. Idczak and A. Brodecka-Goluch, Daily and seasonal changes of spatial distribution of biological organisms in the Puck Bay (part of the Gulf of Gdansk)., Konferencja Baltic Sea Science Congress BSSC 2019 -, (2019) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.