Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębków

Kierownik projektu: Jacek Żabski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2015-03-11

Streszczenie projektu

Celem jest przeprowadzenie symulacji dynamicznej 3D konwekcyjnego suszenia statycznej pryzmy zrębków drewnianych tak, aby na bieżąco odczytywać wilgotność złoża w danej lokalizacji złoża i czasie, z braku odpowiedniego oprogramowania wykorzystuje się jeden z pakietów numerycznej mechaniki płynów (CFD) wzbogacony o własnoręcznie napisane procedury z zaimplementowanym modelem suszenia, bierze się pod uwagę pierwszy okres suszenia z możliwością rozbudowy modelu także o drugi okres, zadanie oprócz głównego, jakim jest autorska implementacja suszenia w pakiecie CFD wymaga także stworzenia wielu narzędzi pomocniczych, przeprowadzenia obliczeń cząstkowych poza pakietem CFD, odtworzenia pewnych danych publikacyjnych.

Publikacje

  1. Stanisław Gumkowski, Jacek Żabski, Piotr Lampart, Suszenie biomasy: analiza teroetyczna i badania eksperymentalne, Globalizacja a regionalna ochrona środowiska / Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej 3, (2016) 203 - 232
  2. Jacek Żabski, Piotr Lampart, Stanisław Gumkowski, Biomass Drying:: Experimental and Numerical Investigations, Archives of Thermodynamics 39, (2017) xx
  3. S. Gumkowski, J. Żabski, P. Lampart, Biomass drying: Experimetal and numerical investigations, Archives of Thermodynamics 1, (2018) 39-73
  4. J. Żabski, S. Gumkowski, Analysis of a possible application of a small power plant in the Organic Rankine Cycle, which apply waste heat from a combustion engine, Eco-Energetics: technologies, enviroment, law and economy 1, (2018) 127-136


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.