Dział Komputerów Dużej Mocy (KDM)
tel. 58 348 60 85
kdm

Dział Sieci TASK
tel. 58 347 10 77
noc

Dział Usług i Aplikacji Informatycznych
tel. 58 347 16 48
p.orzechowski

Zespół D/S Szkoleń, Publikacji i Wydawnictw
tel. 58 347 24 11