Certyfikat Jakości

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) w celu podniesienia jakości świadczonych usług wprowadziła w 2016 roku System Zarządzania Jakością potwierdzając spełnienie wymagań normy ISO 9001:2009 w zakresie:

  • administrowanie komputerów dużej mocy;

  • nadzorowanie sieci komputerowych;

  • przygotowanie i prowadzenie projektów;

  • programowanie oraz wytwarzanie aplikacji, usługi informatyczne.

Polityka Jakości

CI TASK to miejsce rozwoju i udostępniania najwyższej jakości zasobów superkomputerowych i zaawansowanych usług technologii informacyjnej dla środowiska naukowo-akademickiego, biznesowego oraz szeroko pojętego społeczeństwa informacyjnego.

Głównym celem naszej działalności jest wspieranie prac badawczo-rozwojowych poprzez udostępnianie wysokowydajnych systemów superkomputerowych wraz z oprogramowaniem naukowym oraz systemów przechowywania i archiwizacji danych, a także upowszechnianie i propagowanie wiedzy na temat wykorzystania i możliwości superkomputerów oraz zaawansowanych usług technologii informacyjnej.

Certyfikat ISO 9001:2009

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93