wersja kontrastowa


Certyfikat Jakości

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) w celu podniesienia jakości świadczonych usług wprowadziło w 2016 roku system zarządzania jakością potwierdzając spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009. W marcu 2018 roku Centrum uzyskało pozytywny wynik procesu certyfikacji dla nowej normy i tym samym wprowadziło system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie:

  •     administrowanie komputerów dużej mocy;
  •     nadzorowanie sieci komputerowych;
  •     przygotowanie i prowadzenie projektów;
  •     programowanie oraz wytwarzanie aplikacji, usługi informatyczne.

Polityka Jakości

CI TASK to miejsce rozwoju i udostępniania najwyższej jakości zasobów superkomputerowych i zaawansowanych usług technologii informacyjnej dla środowiska naukowo-akademickiego, biznesowego oraz szeroko pojętego społeczeństwa informacyjnego.
Głównym celem naszej działalności jest wspieranie prac badawczo-rozwojowych poprzez udostępnianie wysokowydajnych systemów superkomputerowych wraz z oprogramowaniem naukowym oraz systemów przechowywania i archiwizacji danych, a także upowszechnianie i propagowanie wiedzy na temat wykorzystania i możliwości superkomputerów oraz zaawansowanych usług technologii informacyjnej.

Certyfikat ISO 9001:2015

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93