Przewodniczący

dr hab. inż. Jacek Winiarski, prof. UG
Uniwersytet Gdański

Zastępca przewodniczącego

mgr inż. Sławomir Leszczyński
Gdański Uniwersytet Medyczny

Sekretarz

mgr inż. Marcin Wichorowski
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Członkowie

mgr inż. Piotr Chałkowski
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

dr Jarosław Furmański
Gdański Uniwersytet Medyczny

mgr inż. Paweł Gołaszewski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr Łukasz Kozłowski
Uniwersytet Gdański

dr inż. Marta Łabuda
Politechnika Gdańska

dr inż. Ryszard Rugała
Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

mgr Bogdan Theisebach
Akademia Muzyczna w Gdańsku

prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG
Uniwersytet Morski w Gdyni