Przewodniczący

dr hab. inż. Jacek Winiarski, prof. UG
Uniwersytet Gdański

Zastępca przewodniczącego

dr inż. Marta Łabuda
Politechnika Gdańska

Sekretarz

mgr inż. Marcin Wichorowski
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Członkowie

mgr inż. Piotr Chałkowski
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG
Uniwersytet Morski w Gdyni

dr Jarosław Furmański
Gdański Uniwersytet Medyczny

inż. Maciej Gregorczyk
Centrum Techniki Morskiej S.A.

mgr Łukasz Kozłowski
Uniwersytet Gdański

mgr inż. Sławomir Leszczyński
Gdański Uniwersytet Medyczny

mgr Bogdan Theisebach
Akademia Muzyczna w Gdańsku

prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
Politechnika Gdańska

mgr inż. Paweł Zalewski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu