wersja kontrastowa


Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) to miejsce tworzenia i dostarczania najwyższej jakości zasobów superkomuterowych i zaawansowanych usług technologii informacyjnej dla środowiska naukowo-akademickiego, biznesowego oraz szeroko pojętego społeczeństwa informacyjnego.

Nasza misja

Wspieranie prac badawczo-rozwojowych poprzez udostępnianie wysokowydajnych systemów superkomputerowych wraz z oprogramowaniem naukowym oraz systemów przechowywania i archiwizacji danych. Upowszechnianie i propagowanie wiedzy na temat wykorzystania i możliwości superkomputerów oraz zaawansowanych usług technologii informacyjnej.

Jak działamy

Tworzymy, rozwijamy i udostępniamy możliwości nowoczesnych systemów superkomputerowych i systemów przechowywania danych.

Gwarantujemy środowisku naukowo-akademickiemu, społeczności Trójmiasta i regionu dostęp do zasobów CI TASK, zasobów naukowych oraz usług światowej sieci internetowej poprzez rozbudowę i utrzymanie na najwyższym poziomie technologicznym niezawodnej, regionalnej infrastruktury teleinformatycznej.

Nasze atuty

Wysokowydajne systemy superkomputerowe wraz z szeroką gamą oprogramowania naukowego. Regionalna, rozległa infrastruktura teleinformatyczna stale rozbudowywana i unowocześniana. Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra techniczna i naukowa. Ugruntowana pozycja centrum kompetencji dla rozbudowanych technologii informacyjnych. Ścisła współpraca ze środowiskiem naukowo-akademickim i biznesowym regionu.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93