wersja kontrastowa


To jest materiał archiwalny. Zawartość tej strony nie jest aktualizowana.

Biblioteka OpenGL została zainstalowana na komputerze fregata w katalogu /usr/lib.


OpenGL jest to zestaw funkcji API do tworzenia dwu- i trójwymiarowych aplikacji graficznych, które mogą być uruchamiane na wielu platformach. Standard OpenGL oferuje następujące funkcje:

  • kodowanie barw - odbywa się ono w trybie Red-Green-Blue-Alpha (RGBA)
  • oglądanie i modelowanie - pozwala na rozmieszczanie obiektów na trójwymiarowej scenie, a następnie oglądanie renderowanej sceny z wybranego

punktu widokowego

  • oświetlanie materiałów - polecenie służy do przedstawiania barw przy podaniu właściwości materiału i źwiatła w pomieszczeniu
  • odwzorowanie tekstur - renderowanie obrazów powierzchni na ścianach wielokątów
  • podwójne buforowanie - pomaga zlikwidować mruganie w animacjach
  • anti-aliasing - zmniejsza postrzępienie krawędzi rysowanych linii
  • buforowanie Z - wykorzystywane do śledzenia bliskości obiektu w stosunku do oglądającego, a także do usuwania powierzchni ukrytych

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93