wersja kontrastowa


Dostęp do serwera news.task.gda.pl dla użytkowników CI TASK jest nieodpłatny.

Dostęp do serwera news.task.gda.pl dla innych użytkowników niekomercyjnych, bądź nie czerpiących korzyści finansowych z takiego dostępu, jest nieodpłatny i przydzielany wedle uznania. Aby uzyskać taki dostęp, należy na adres news wysłać prośbę o przydzielenie dostępu wraz z poniższymi informacjami:

  • nazwa i adres instytucji
  • lista domen,
  • wykaz hierarchii (domyślnie wszystkie),
  • adres osoby kontaktowej*,
  • telefon/fax.

*administrator sieci, który poinformowany o ewentualnych nadużyciach będzie w stanie podjąć skutecznie działania w celu uniemożliwienia ich powstawania w przyszłości.

Podstawowym wymogiem, aby skorzystać z serwera news'ów CI TASK jest posiadanie prawidłowych wpisów w DNS'ie i revDNS'ie.

Nie rejestrujemy pojedynczych użytkowników i klas adresowych.

Użytkownicy z domeny *.pl automatycznie mają przydzielony dostęp do serwera w ograniczonym zakresie.

Użytkownicy z domen *.sdi.tpnet.pl oraz *.internetdsl.tpnet.pl automatycznie mają przydzielony dostęp do serwera wraz z możliwością wysyłania artykułów.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93