wersja kontrastowa


System kolejkowania zadań: LSF

Load Sharing Facility (LSF) jest to system szeregowania zadań, którego wprowadzenie umożliwia podział obciążenia zasobów i tworzenie kolejek rozproszonych.

Pakiet LSF składa się z następujących częci:

 • LSF Base - zawierający LIM (Load Information Manager) oraz RES (Remote Execution Server)
 • LSF Batch - zbiór programów narzędziowych do szeregowania zadań wsadowych dla rozproszonych środowisk heterogenicznych
 • LSF JobScheduler - integrator serwerów heterogenicznych dla wsparcia rozproszonych zdarzeń i szeregowania zadań kalendarzowych
 • LSF MultiCluster - zawiera zbiór funkcji umożliwiających zgrupowanie komputerów w sieci LAN i WAN

W systemie LSF można uruchamiać zarówno zadania sekwencyjne jak i równoległe w trybie interakcyjnym lub wsadowym. Udostępnia on również narzędzia i biblioteki do rozwoju własnych programów zaimplementowanych w jezyku C oraz skryptów.

W CI TASK został zdefiniowany klaster gdansk, w skład którego wchodzą dwa serwery galeon i fregata, a klientem jest kliper. Osobnym klastrem w terminologi LSF'a jest galera, będąca jednocześnie i serwerm i klientem.

Informacje o zdefiniowanym klastrze i jego komputerach można uzyskać używając nastepujących opcji:

 • lsinfo - wyświetlenie informacji o konfiguracji LSF'a
 • lsid - wyświetlenie nazwy klastra i nazwy komputera zarządzającego
 • lsclusters - wyświetlenie informacji o klastrze (nazwa, status, nazw komputera zarządzającego, identyfikator administratora, liczba klientów, liczba serwerów)
 • lshosts - wyświetlenie informacji o komputerach zdefiniowanych w danym klastrze (nazwa, typ, model, współczynnik mocy, liczba procesorów, maksymalny rozmiar pamięci, maksymalny rozmiar swap'u, serwer (ok/no), zasoby systemowe)
 • lshosts -l host_name - wyświetlenie informacji o komputerze, którego nazwa została podana
 • lsload - wyświetlenie informacji o obicšżeniu poszczególnych komputerów (nazwa, status, obciążenie w ciagu ostatnich 15 sekund, obciążenie w ciagu ostatniej minuty, obciążenie w ciagu ostatnich 15 minut, obciążenie procesorów w %, rozmiar przerzuconych blokow danych z pamięci do swap'a, liczba zalogowanych użytkowników, czas podawany w minutach, podczs którego użytkownicy nie korzystali z klawiatury, rozmiar katalogu tymczasowego, rozmiar swap'u, rozmiar pamięci)
 • lsmon - wyświetla te same informacje co komenda lsload, ales są one na bieżąco uaktualniane
 • xlsmon - monitoring obciążenia komputerów klastra (środowisko graficzne)

Zadania interakcyjne mogą być uruchamiane na dwa sposoby:

 • przy użyciu programów lstools, takich jak: lsrun, lsgrun, lsmake
 • używając komendy bsub

Zadania wsadowe mogą być uruchamiane w wybranej przez użytkownika kolejce.

Wybierając kolejke należy:

 • zwrócić uwage na parametry danej kolejki, w szczególności na czas wykonywania zadania i rozmiar pamięci. Informacje o zdefiniowanych w systemie kolejkach można uzyskać za pomocą komendy bqueues, ktorej opcja -l wyświetla pełną informację o kolejkach.
 • sprawdzić, czy można skorzystać z danej kolejki za pomocą komendy bqueues -u user_name.
 • sprawdzić, czy można uruchomić zadanie na wybranym komputerze za pomocą komendy bqueues -m host_name.
 • upewnić się, czy kolejka jest aktywna.

Do uruchamiania i nadzorowania zadań wsadowych wykorzystywane są następujące komendy:

 • bsub - uruchamianie zadań wsadowych
 • bmodify - modyfikacja parametrów uruchomionego zadania
 • bjobs - wyświetlenie informacji o danym zadaniu z kolejki
 • bqueues - wyświetlenie informacji o zdefiniowanych kolejkach
 • bhosts - wyświetlenie informacji o zdefiniowanych serwerach
 • bhpart - wyświetlenie informacji o zdefiniowanych partycjach omputerów
 • busers - wyświetlenie informacji o danym użytkowniku
 • bugroup - wyświetlenie informacji o zdefiniowanych grupach użytkowników i użytkownikach im przypisanych
 • bmgroup - wyświetlenie informacji o zdefiniowanych grupach komputerów i komputerach im przypisanych
 • bparams - wyświetlenie aktualnych wartości konfiguralnych parametrów LSF Batch'a
 • bpeek - wyświetlenie strumienia wyjściowego i błędów danego zadania
 • bhist - wyświetlenie historii przebiegu wykonywania zadania
 • bkill - wysłanie sygnalu do zadania Unix'owego
 • bdel - usunięcie zadania
 • bstop - zatrzymanie zadania
 • bresume - ponowne uruchomienie zadania

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93