wersja kontrastowa


Zasady korzystania z usługi jabber.gda.pl

1. Centrum Informatyczne TASK udostępnia do publicznego użytku serwer komunikacji natychmiastowej oparty o protokół XMPP dostępny pod adresem jabber.gda.pl zwany dalej komunikatorem.

2. Użytkownik rejestrując się na serwerze zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych zasad oraz Regulaminu Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Regulamin jest dostępny w sekretariacie CI TASK oraz na stronie http://www.task.gda.pl/siec/regulamin.

3. Z konta dostępowego do komunikatora ma prawo korzystać wyłącznie właściciel tego konta. Zabronione jest udostępnianie konta osobom trzecim.

4. Użytkownik jest zobowiązany należycie zabezpieczyć swoje konto oraz inne dane służące do autoryzacji przed niepowołanym dostępem m.in. przez stosowanie trudnych do odgadnięcia haseł, odpowiednich praw dostępu oraz szyfrowania.

5 Zabrania się wykorzystywania komunikatora niezgodnie z prawem oraz wszelkich działalności, które mogą zakłócić poprawne funkcjonowanie komunikatora oraz infrastruktury CI TASK.

6. Użytkownik korzysta z komunikatora na własne ryzyko. CI TASK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w trakcie korzystania z komunikatora, wadliwe działanie infrastruktury oraz dostarczenie lub niedostarczenie wiadomości lub danych.

7. CI TASK nie gwarantuje stałej dostępności komunikatora oraz, że będzie on w przyszłości służyć określonym celom.

8. CI TASK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie usług innych organizacji i osób oraz oprogramowania klienckiego używanego do łączenia z komunikatorem. CI TASK nie świadczy żadnego wsparcia w z korzystaniu komunikatora.

9. CI TASK nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazywanych za pomocą komunikatora wiadomości i danych.

10. Wszelkie informacje gromadzone o użytkowniku, w tym również dane rejestracyjne, są wykorzystywane wyłącznie w celach administracyjnych, operacyjnych, monitorowania, rozliczania zasobów oraz bezpieczeństwa.

11. CI TASK zachowuje prawo do anulowania dostępu do komunikatora. Ograniczenia w dostępie mogą wystąpić z powodów administracyjnych, operacyjnych lub bezpieczeństwa.

12. Użytkownik powinien stosować się do zaleceń administratora.

13. CI TASK dokłada wszelkich starań, w ramach posiadanych zasobów, aby komunikator działał poprawnie.

14. CI TASK zastrzega możliwość wprowadzania zmian w powyższym regulaminie.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93