wersja kontrastowa


Wyłączenie transportu GG

2013-10-16 13:45

Z przyczyn technicznych trasport GG zostaje wyłączony.


Zamknięcie usługi Jabber

2013-10-11 13:20

CI TASK informuje, że z dniem 1.11.2013 zaprzestaje świadczenia usługi Jabber dla użytkowników zewnętrznych. Przyczyną tej decyzji jest małe zainteresowanie usługą oraz brak zasobów potrzebnych do utrzymania wysokiej jakości usługi.


Wstrzymanie rejestracji nowych kont

2013-06-14 15:20

Możliwość zakładania nowych kont jabber zostaje wyłączona do odwołania.


Zmiana oprogramowania

25-1-2012 16:20

Zmieniono całkowicie oprogramowanie serwera ze względu na niestabilną pracę i ograniczoną funkcjonalność poprzedniej aplikacji. Obecnie serwer obsługuje TLS (na porcie domyślnym 5222), GG, ICQ, MUC oraz przestrzałe i niezalecane SSL na porcie 5223.


Zmiana certyfikatu serwera

19-1-2012 9:02

Uległ zmianie certyfikat serwera. Odcisk nowego certyfikatu:

 
SHA1 Fingerprint=16:00:27:D7:58:9B:59:A7:E5:87:B0:2A:3C:4F:46:00:C9:81:B8:64

Aktualizacja oprogramowania

13-1-2012 9:25

Dzisiaj zostanie przeprowadzona aktualizacja oprogramowania serwera. Serwer może być niedostępny.


Przenosiny na nowy serwer

4-11-2009 15:25

Usługa została przeniesiona na nowy serwer o lepszych parametrach.


Aktualizacja systemu

31-08-2009 17:45

System operacyjny serwera na którym działa jabber został zaktualizowany.


Zmiana adresu IP

06-09-2005 16:45

W dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana adresu IP serwera. Nowy adres to 153.19.250.112. W związku ze zmianą mogły wystąpić pewne przejściowe problemy w komunikacji. Nazwa serwera, którą należy się posługiwać - jabber.gda.pl - pozostaje bez zmian.


Nowa wersja transportu GG

01-08-2005 09:45

Transport Gadu-Gadu został uaktualniony do wersji 2.2.1. Nowa wersja wprowadza pełną obsługę subskrypcji oraz możliwość ustawienia komunikatu stanu w GG niezależnie od statusu Jabbera. Treść komunikatu ustawia się wysyłając od transportu polecenie 'st' (więcej - wiadomość 'help' do transportu)


Migracja na dedykowany serwer

15-03-2005 11:20

Nasz serwer jabbera zostanie dziś przeniesiony na inny komputer. Mogą się z tym wiązać przerwy w działaniu usługi jak też i działaniu serwisu www, za co z góry przepraszamy. Migracja pozwoli na zwiększenie zakresu usług dodatkowych serwera jabbera.


Reaktywacja bramki Gadu-Gadu

13-01-2005 11:20

Od kilku dni ponownie działa bramka do sieci Gadu-Gadu. Aby z niej korzystać należy sie zarejestrować ze swoim numerem i hasłem Gadu-Gadu w transporcie gg.jabber.gda.pl. Transport umożlwia ustawienie kilku parametrów. Aby dowiedzieć się jak to zrobić należy wysłać wiadomość o treści "help" do kontaktu gg.jabber.gda.pl/registered


Przerwa

27-05-2003 16:32

W dniu dzisiejszym ze względu na prace konserwacyje jabber będzie niedostępny. Za utrudnienia przepraszamy.


Transport Gadu-Gadu wyłączony

13-03-2003 15:15

Transport Gadu-Gadu zostaje tymczasowo wyłączony.


Transport Gadu-Gadu 1.4.0

6-02-2003 1:32

Została zainstalowana wersja 1.4.0 transport GG. W wersji tej zakutalizowo obsługę katalogu użytkowników, tak że znowu działa wyszukiwanie. Poprawiono też błędy powodujące niestabilność i dodano obsługę wielu serwerów GG. Dzieki temu transport powinien być bardziej odporny na awarie Gadu-Gadu.


Reorganizajca transportu RSS

4-02-2003 20:22

Transport RSS został przeniesiony na inny serwer. Transport powinien pracaować teraz stabilniej. poza tym użytkownicy nie powini zauważyć żadnej zmiany w działaniu usługi.


Odnowione transporty

14-01-2003 8:39

Zaktualizowano trzy główne transporty. W Gadu-Gadu dodano poprawkę polagającą na tym, że domyślnie włączony jest tryb "Tylko dla przyjaciół" Czytaj...

Pojawiła się też wersja 1.1.2 bramki ICQ - JIT . Dodaje ona m.in. dodaje obsługę wiadomości wysyłanych z pagera internetowego, strony lub przesyłanych pocztą elektroniczną.

W transporcie MSN została poprawiona obsługa adresu serwera.


Nowa wersja transportu Gadu-Gadu

31-12-2002 10:18

Została zainstalowana nowa wersja 1.2.3 transportu Gadu-Gadu. Więcej...


Transport MSN i RSS

18-12-2002 20:18

Uwzględniając prośby użytkowników uruchomiliśmy dziś transport MSN. Dodatkowo uruchmiliśmy również komponent RSS (Janchor) służący do przekazywania nagłówków wiadomości z serwisów informacyjnych. Transport ICQv7ext został zmieniony na JIT .

Aby skorzystać RSS wyślij pustą wiadomość na adres list@rss.jabber.gda.pl. W odpowiedzi dostaniesz listę dotępnych zasobów. Następnie dodaj wybrany serwis jako kontakt w postaci nazwa_serwisu@rss.jabber.gda.pl. Ten kontakt będzie ci przysyłał nagłówki informacji kiedy te pojawią w serwisach.


Nowy transport Gadu-Gadu

10-12-2002 14:51

Dzisiaj ukazała się wersja 1.2.1 transportu Gadu-Gadu . W wersji tej poprawiono błędy powodujące niestabilność i bramka gg.jabber.gda.pl ponownie działa.


Problemy z Gadu-Gadu

3-12-2002 14:15

Transport Gadu-Gadu został tymczasowo wyłączony. Okazało się, że przy większej liczbie użytkowników program pracuje zbyt niestabilnie. Trawają prace nad przywróceniem tej usługi.


Uruchomienie serwera

29-11-2002 23:30

Testowo ruszył publicznie dostępny serwer. Aktualnie serwer obsługuje katalog użytkowników, konferencje prywatne i publiczne, transporty do Gadu-Gadu i ICQ.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93