wersja kontrastowa


BeesyCluster jest portalem dostępowym do sieci klastrów/superkomputerów/komputerów PC, z interfejsem WWW oraz Web Services. Użytkownik zakłada konto w systemie Beesycluster, przez które (wykonując pojedyncze logowanie) ma dostęp i może używać wielu różnych kont na różnych klastrach/superkomputerach/komputerach PC. Użytkownicy mogą zarządzać plikami, uruchamiać zadania (interaktywnie lub przez system kolejkowy) na kontach na klastrach/superkomputerach/komputerach PC poprzez WWW i Web Services. Co więcej, użytkownicy mogą publikować swoje usługi (aplikacje, sekwencyjne lub równoległe, uruchamiane interaktywnie lub przez system kolejkowy oraz pliki) i udostępniać innym użytkownikom systemu BeesyCluster. Użytkownicy, którzy udostępniają usługi otrzymują punkty, które mogą zostać przeznaczone na wywołanie usług innych użytkowników. Usługi mogą być również darmowe. Użytkownicy mogą błyskawicznie dołączać nowe klastry lub komputery PC do systemu i uruchamiać zadania, edytować pliki oraz publikować usługi z własnych kont. System BeesyCluster wymaga jedynie, aby konta na klastrach/superkomputerach/komputerach PC były dostępne poprzez SSH i nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania w celu uruchamiania lub publikacji zadań.

Oprogramowanie jest zainstalowane na [[karawela|karaweli] i jest dostępne pod adresem https://karawela.task.gda.pl:8443/ek/Main

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93