Czasopismo CI TASK prezentujące artykuły dotyczące wykorzystania technologii informatycznej do rozwiązywania istotnych problemów w nauce i inżynierii, między innymi do obliczeń dużej mocy obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji w różnego typu projektach badawczo-rozwojowych.

Strona www czasopisma

TASK quarterly cover