Przewodniczący

dr hab. inż. Jacek Winiarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Zastępca przewodniczącego

mgr inż. Sławomir Leszczyński, Gdański Uniwersytet Medyczny

Sekretarz

mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Członkowie

  • mgr inż. Piotr Chałkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • dr Jarosław Furmański, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • mgr inż. Paweł Gołaszewski , Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
  • mgr Łukasz Kozłowski, Uniwersytet Gdański
  • dr inż. Marta Łabuda, Politechnika Gdańska
  • dr inż. Ryszard Rugała, Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
  • mgr Bogdan Theisebach, Akademia Muzyczna w Gdańsku
  • prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, Politechnika Gdańska
  • dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni