Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa (TASK) budowana jest systematycznie, począwszy od 1992 roku. Obecnie obejmuje swoim zasięgiem całe Trójmiasto łącząc ze sobą sieci lokalne, w których pracuje około 30 tys. komputerów klasy PC, stacji roboczych oraz serwerów umożliwiających pracę kilkudziesięciu tysiącom użytkowników. TASK jest członkiem konsorcujm PIONIER.

Celem TASK jest świadczenie zaawansowanych usług teleinformatycznych dla środowiska akademickiego oraz umożliwienie dostępu do komputerów dużej mocy obliczeniowej i oprogramowania naukowo-badawczego znajdujących się w Centrum Informatycznym TASK (CI TASK) oraz innych centrach superkomputerowych na terenie kraju.

Sieć jest zrealizowana w oparciu o mieszane łącza pracującące w technologii 10 Gigabit Ethernet i ATM (155-622Mb/s). Sieć 10 GE ma strukturę pierscienia i łączy główne węzły akademickie w Trójmieście. Mieszana struktura oraz utrzymywanie równolegle dwóch standardów technologii zapewnia bardzo dużą niezawodność i bezpieczeństwo pracy sieci.

Sieć ma strukturę wielowarstwową:

  • kable światłowodowe,
  • szkielet 10 Gigabit Ethernet i ATM,
  • łącza cyfrowe - centrale telefoniczne,
  • szkielet IP - routery, przełączniki sieci LAN.

Sieć TASK zbudowana jest całkowicie w oparciu o światłowodowe medium transmisyjne. Jest to niewątpliwie najbardziej bezpieczne rozwiązanie uniemożliwiające w praktyce jakikolwiek podsłuch lub ingerencję w transmisję danych. Infrastruktura światłowodowa składa się z około 260 km kabli światłowodowych (w tym blisko 210 km własnych) znajdujących się w kanalizacji własnej lub dzierżawionej.

Szkielet ATM obejmuje kilkanaście przełączników ATM wykorzystujących protokół dynamicznego routingu w warstwie ATM - PNNI. Główna oś szkieletu pracuje z przepustowością 622 Mb/s. Na bazie szkieletu ATM istnieje możliwość wydzielenia łączy cyfrowych o przepustowości E1 lub E3 za pomocą usługi emulacji obwodów (Circuit Emulation Service). Od początku 1998 roku za pomocą takich łącz połączone są centrale telefoniczne trójmiejskich uczelni.

Rdzeń sieci Ethernet opiera się na 10 urządzeniach łączących Gdańsk, Gdynię i Sopot w technologii 10 Gigabit Ethernet (10GE), do którego podłączone jest kilkadziesiąt przełączników Gigabit Ethernet. W ramach projektu NewMan uruchomiono dla sieci edukacyjnej połączenia w postaci pierścienia, z urządzeniami wspierającymi technologię MPLS (Multiprotocol Label Switching) o przepustowości 10GE. Technologia 10GE jest obecnie najintensywniej rozwijana i wdrażana.

Oprócz przyłącza do krajowej sieci naukowej PIONIER, sieć TASK posiada skrośne łącza do najważniejszych komercyjnych operatorów Internetu w kraju.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93