Logowanie do System sprawozdań KDM

Model aktorów jako paradygmat programowania równoległego

Kierownik projektu: Michał Zielonka

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Zagadnieniem poruszanym w ramach tej pracy naukowo-badawczej jest rozpoznanie możliwości praktycznego zastosowania programowania reaktywnego opartego o model aktorów w aplikacjach równoległych.

Projekt ma na celu zbadanie wydajności aplikacji stworzonej w środowisku .NET, do której zrównoleglenia wykorzystany został model aktorów. Wzorzec aktorów jest modelem budowania aplikacji wielowątkowych. Powstał w celu ułatwienia synchronizacji między róznymi wątkami. Aktorzy to obiekty, które mają kilka ograniczeń: są całkowicie hermetyczne i komunikują się ze światem zewnętrznym tylko za pomocą komunikatów. W zamian są zawsze całkowicie współbieżne bez konieczności używania zamków i innych mechanizmów synchronizacji.

Do oceny wydajności takiego rozwiązania przygotowana zostanie analiza porównawcza wersji aplikacji wykorzystującej standardowe mechanizmy udostępniane jako TPL w platformie .NET z wersją wykorzystującą środowisko AKKA .NET. Jednym z założeń jest aby wykorzystać jak najefektywniej dostępne rdzenie, w celu optymalizacji czasu wykonania aplikacji i ocena danego rozwiązania.

Zadaniami do wykonania są:

1. Analiza rozwiązań programistycznych polegających na zastosowaniu modelu aktorów.

2. Realizacja postulatów programowania reaktywnego na platformie .NET w formie mikroserwisów.

3. Porównanie stosowania modelu aktorów z innymi podejściami do programowania równoległego.

W ramach projektu przygotowana została między innymi wersja aplikacji bazująca na wykorzystaniu środowiska AKKA .NET. Cała aplikacja została napisana z wykorzystaniem .NET Core 2.0 (zadziała więc na każdym systemie Linux wspierającym daną platformę) oraz wykorzystuje połączenie z bazą danych MS SQL. Elementem badawczym potrzebnym do realizacji zadania jest sprawdzenie powyższego rozwiązania na maszynie wielordzeniowej i pomiar jej wydajności. Do tej pory testy wykonano na maszynie wyposażonej w czterordzeniowy procesor generacji Core i7. Do wykonania dalszych pomiarów potrzebny jest węzeł wyposażony w większą liczbę rdzeni. Ostatnim etapem będzie również weryfikacja rozwiązania na klastrze z przesyłaniem informacji między węzłami.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93