Logowanie do System sprawozdań KDM

Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego

Kierownik projektu: Agnieszka Sabisz

Gdański Uniwersytet Medyczny

-

Gdańsk

Streszczenie projektu

Dotychczasowe prace wykazały, że nadciśnienie tętnicze i inne choroby naczyniowe są domniemanymi czynnikami ryzyka wystąpienia zaburzeń poznawczych. Związek pomiędzy nadciśnieniem, starzeniem, zmianami w strukturach mózgu i funkcjami poznawczymi jest jednak do dziś nie w pełni zrozumiały. Zadanie badawcze w ramach projektu obliczeniowego będzie dotyczyło analiz obrazów strukturalnych i czynnościowych mózgu na podstawie dotychczas przebadanej grupy tj. 250 osób. Celem niniejszej pracy jest znalezienie obszarów mózgu w których występują zmiany w mikrostrukturalne i czynnościowe. Wyniki pracy stanowią wkład w zrozumienie relacji między wiekiem a nadciśnieniem tętniczym w szczególności u osób z kontrolą ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93