Logowanie do System sprawozdań KDM

Badanie skalowalności wybranych algorytmów równoległych w dużym środowisku klastrowym

Kierownik projektu: Mariusz Matuszek

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

MERPSYS - symulator wielkoskalowych systemów informatycznych: http://merpsys.eti.pg.gda.pl/portal/about/

Aktualnie MERPSYS jest wykorzystywany do predykcji metryk wykonania algorytmów równoległych reprezentatywnych dla typowych paradygmatów przetwarzania równoległego. Otrzymane wyniki symulacji są następnie weryfikowane pomiarami w środowisku rzeczywistym.

https://scholar.google.pl/citations?user=VLmio6MAAAAJ&hl=en

https://scholar.google.pl/citations?user=N_2mou8AAAAJ&hl=en

https://scholar.google.com/citations?user=Ly5m--EAAAAJ&hl=en

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93