Logowanie do System sprawozdań KDM

Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznych

Kierownik projektu: Rafał Bernaś

Instytut Rybactwa Śródlądowego

Zakład Ryb Wędrownych

Olsztyn

Streszczenie projektu

Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznych jest skutecznym narzędziem wykorzystywanym w zarządzaniu populacjami ryb, głównie łososiowatych. Opierają się one na analizie pokrewieństwa obliczanej na podstawie polimorfizmu genetycznego. Generalnie, do analizy pokrewieństwa stosuje się dwie metody obliczeniowe z kilkoma modyfikacjami: metodę wykluczenia (exclusion-based methods) i metody oparte na analizie prawdopodobieństwa (likelihood-based methods). Metody oparte na prawdopodobieństwie stosują dziedziczenie mendlowskie ilościowo do obliczania prawdopodobieństw w różnych stosunkach kandydujących spośród zbioru jednostek, a następnie wybierają relacje, które mają największe prawdopodobieństwo wnioskowania. Niniejszy projekt zakłada obliczanie poziomu efektywności zarybień trocią wędrowną Salmo trutta L. przy zastosowaniu metod bayesowskich na podstawie analizy zgromadzonych genotypów rodzicielskich z polskich stad hodowlanych i ich potencjalnego potomstwa.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93