Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowej

Kierownik projektu: Łukasz Smakosz

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu stworzenie wiarygodnego modelu numerycznego, pozwalającego na przewidywanie zachowania nowoczesnych kompozytowych paneli strukturalnych (ang. CSIP, Composite Structural Insulated Panel) z uwzględnieniem efektów nieliniowości materiałowej rdzenia i okładzin oraz wpływu dużych przemieszczeń. Planowane jest wykonanie analiz numerycznych w programie ABAQUS z wykorzystaniem dodatkowych procedur użytkownika. Uzyskane wyniki zostaną zwalidowane przez porównanie z wynikami przeprowadzonych badań doświadczalnych. Uzyskany model numeryczny pozwoli na prognozowanie mechanizmu zniszczenia paneli CSIP o dowolnej geometrii, co znacząco usprawni proces ich projektowania i pozwoli na ograniczenie liczby niezbędnych testów doświadczalnych. Obliczenia są częścią rozprawy doktorskiej.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93