Logowanie do System sprawozdań KDM

Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczne

Kierownik projektu: Marta Drosińska-Komor

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

W celu zastosowania diagnostyki do turbinowych obiektów energetycznych niezbędne jest wykorzystanie dokładnych i szybkich metod obliczeniowych i diagnostycznych. Diagnostyka cieplno-przepływowa pozwala na ocenę stanu pracy turbiny oraz sprawności obiektu na podstawie danych i charakterystyk pomiarowych pozwalających na porównanie z charakterystykami wzorcowymi. Zwykle istnieje potrzeba obliczeniowego (numerycznego) wyznaczenia stanu referencyjnego (stanu poprawnej pracy). Czas wykonania obliczeń do celów diagnostyki jest bardzo długi. To uniemożliwia ich zastosowanie w diagnostyce online obiektu. Dlatego też zaistniała konieczność rozwijania metod obliczeniowych i diagnostycznych o krótszych czasach obliczeniowych. Jedna z możliwości takiego skrócenia polega na wykorzystaniu algorytmów genetycznych, należących do metod sztucznej inteligencji. Algorytm potrzebny do tych obliczeń zostanie napisany w programie MATLAB. Wynikiem pracy będzie praca doktorska oraz publikacje.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93