Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia wirnika turbiny parowej

Kierownik projektu: Romuald Rządkowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Obliczenia za pomocą metody elementów skończonych wirnika turbiny parowej są prowadzone na potrzeby grantu PBS1/B4/5/2012, pt. "Zastosowanie metody bezdotykowej do monitorowania drgań łopatek wirnikowych typu ND37 w niskoprężnej części turbiny parowej 18K370". Celem jest wyznaczenie częstości i postaci drgań własnych badanego układu, w warunkach pracy nominalnej, tj. przy prędkości obrotowej wynoszącej 3000 obr/min. Określone zostaną warunki sprzężeń pomiędzy dwoma ostatnimi stopniami turbiny. Rezultaty zostaną opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Otrzymane wyniki nie będą wykorzystywane komercyjnie.

Głównym narzędziem jest oprogramowanie ANSYS, na które IMP PAN posiada wykupioną licencję. Oprogramowanie MSC Patran zostanie wykorzystane do przygotowania siatki elementów skończonych. Oprogramowanie Matlab będzie używane do analizy i wizualizacji otrzymanych wyników.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93