Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływu

Kierownik projektu: Paweł Flaszyński

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Przepływ w nieszczelności między bandażem a obudową w turbinie jest źródłem znaczących strat, w związku z mniejszą ilością masy wykonującą pracę jak również tworzeniem się dodatkowych wirów na skutek reakcji między strumieniem wypływającym z nieszczelności a głównym przepływem. W związku z tym ograniczenie przepływu w nieszczelności zwiększyłoby sprawność turbiny. Celem badań jest analiza struktury przepływu w nieszczelności, żeby zidentyfikować możliwości zastosowania urządzeń kontroli przepływu by zredukować przepływ przez nieszczelność i tym samym zwiększyć sprawność. Badania są częścią projektu sektorowego Innolot 'Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności'.

Obliczenia będą przeprowadzone na uproszczonym modelu turbiny, w celu zredukowania potrzebnych zasobów obliczeniowych. Ponadto zaplanowano eksperyment, aby zwalidować wyniki obliczeń numerycznych.

Problem został wstępnie przeanalizowany na uproszczonym przepadku wirującego dysku. Wyniki z tej analizy zostały opublikowane w Wasilczuk, Flaszyński, Doerrfer, Task Quarterly 2015, Vol. 19, No. 2 Numerical Simulations of Gap Flow above Rotating Disk.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93