Logowanie do System sprawozdań KDM

Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznych

Kierownik projektu: Marcin Ciołek

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt ma charakter naukowo-badawczy i jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2015/17/B/ST7/03772). Projekt rozpoczął się w lutym 2016 roku i zakończy się w lutym 2019 roku (3 lata). Zespół badawczy składa się z trzech pracowników naukowych Katedry Systemów Automatyki i jednego doktoranta. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki.

Celem projektu jest estymacja funkcji autokorelacji i widmowej gęstości mocy niestacjonarnych procesów stochastycznych, które można opisać za pomocą modeli autoregresyjnych o wolnozmiennych współczynnikach autoregresji. Przedmiotem szczególnego zainteresowania będzie adaptacyjny dobór efektywnej szerokości lokalnego okna analizy, czyli tzw. pasma estymacji oraz adaptacyjny dobór liczby estymowanych współczynników, czyli rzędów autoregresji.

Pierwsze wyniki zostały już opublikowane na międzynarodowej konferencji w tym roku:

Niedźwiecki M., Ciołek M. "On adaptive selection of estimation bandwidth for analysis of locally stationary multivariate processes", In 41th International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Shanghai, China, March 20-25, 2016, pp. 4860?4864

Wyniki grantu zostaną w przyszłości wykorzystane w publikacjach naukowych, w referatach konferencyjnych oraz w przygotowaniu pracy doktorskiej.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93