Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie sieci neuronowych w środowisku równoległym

Kierownik projektu: Julian Szymański

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Modelowanie struktur biologicznych staje się istotną metodą badawczą wykorzystywana w dziedzinie analizy funkcjonalnych struktur mózgu. Istnieje szereg środowisk służących do tego celu, np. Emergent, Genesis.

Celem projektu jest zapoznanie uczestników ze środowiskiem Genesis i uruchomienie go w środowisku zapewniającym dużą moc obliczeniową. Genesis wykorzystuje takie narzędzia do tworzenia oprogramowania działającego w sposób równoległy, jak MPI czy PVM. W takim środowisku zaimplementowane zostaną wybrane modele poznawcze, np. tworzenia pojęć języka z sygnałów percepcyjnych.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93