Logowanie do System sprawozdań KDM

Komponent Rekomendacji dla Inteligentnych Chmur Obliczeniowych

Kierownik projektu: Henryk Krawczyk

Politechnika Gdańska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest rozwój technologii inteligentnych chmur obliczeniowych adaptujących się do efektywnego wykonania różnych klas usług. Podstawą dla tej technologii jest opracowanie komponentu rekomendacji oferującego zaawansowane metody wspomagania mechanizmów zarządzania zasobami w heterogenicznych chmurach obliczeniowych. Komponent rekomendacji oferuje trzy podstawowe funkcje: klasyfikację usług, estymację wykorzystania zasobów sprzętowych i automatyczną kalibrację.

Dzięki powyższym funkcjonalnościom, komponent rekomendacji umożliwia zwiększenie efektywności alokacji zasobów w chmurze obliczeniowej, dostarczając rekomendacji w procesie doboru optymalnych węzłów obliczeniowych chmury dla wykonania usług uruchamianych przez użytkowników. Technologia ma stanowić znaczący krok w kierunku wdrożenia koncepcji tzw. inteligentnych chmur obliczeniowych (ang. smart cloud computing), cechującej się m. in. efektywnym wykorzystaniem dostępnych zasobów.

Publikacje

  1. pod red. Henryka Krawczyka, Efektywne wykorzystanie zasobów chmury obliczeniowej., Politechnika Gdańska 1, (2016) 1
  2. Orzechowski P., Proficz J, Krawczyk H., Szymański J., Automatic discovery of IaaS cloud workload types, 2016 6th International Workshop on Computer Science and Engineering, WCSE 2016 1, (2016) 453-457
  3. Orzechowski P., Proficz J, Krawczyk H., Szymański J., Categorization of Cloud Workload Types with Clustering, Proceedings of the International Conference on Signal, Networks, Computing, and Systems: ICSNCS 2016, Springer India 1, (2016) 303-313
  4. Krawczyk H., Proficz J., Ziółkowski T., Category-Based Workload Modeling for Hardware Load Prediction in a Heterogeneous IaaS Cloud, Studia Informatica Vol. 37, No 2, (2016) 57-71

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93