Logowanie do System sprawozdań KDM

Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizachi warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnej

Kierownik projektu: Jarosław Florczuk

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Głównym celem prac badawczych jest ocena możliwości zastosowania nowatorskich grzewczo-chłodzących paneli ściennych wykorzystujących niskotemperaturowe źródła ciepła na potrzeby poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków. Koncepcja panelu bazuje na wykorzystaniu prostego wymiennika ciepła w postaci wężownicy z polietylenowych rurek z płynem znajdujących się wewnątrz żelbetowej płyty. Zastosowanie panelu w przegrodach zewnętrznych budynku zredukuje straty ciepła przez przenikanie w sezonie zimowym oraz zredukuje zyski cieplne w sezonie letnim.

W ramach pracy badawczej zostanie wykonane stanowisko doświadczalne w małej skali umożliwiające walidację modelu numerycznego panelu bazującego na obliczeniowej mechanice płynów (CFD). Numeryczna analiza wydajności w oparciu o zwalidowany model CFD pozwoli na ocenę możliwości zastosowania panelu w połączeniu z różnymi typami przegród zewnętrznych. Wszystkie obliczenia zostaną wykonane za pomocą programów ANSYS CFX oraz ANSYS Fluent. Otrzymane wyniki przyczynią się do rozwoju systemów ogrzewania bazujących na odnawialnych źródłach energii. Wyniki badań zostaną zawarte w publikacjach w krajowych oraz międzynarodowych czasopismach naukowych.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93