Logowanie do System sprawozdań KDM

Akustyczne badania warstw biologicznych

Kierownik projektu: Małgorzata Krakowiak

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Streszczenie projektu

Akustyczne badania biologicznych warstw rozpraszających obejmują ryby (głównie śledzie, dorsze i szproty) oraz różne gatunki zooplanktonu. Pozwalają na szybkie zbieranie danych bez szkody dla środowiska. Korzystając z urządzeń działających na różnych częstotliwościach, możemy określić gatunek badanego organizmu (im wyższa częstotliwość tym mniejsze organizmy jesteśmy w stanie zidentyfikować).

Metody akustyczne umożliwiają mi określenie rozmieszczenia organizmów planktonowych w toni wodnej, badanie ich rozmiarów oraz zachowania (np. tworzenie skupisk, migracje dobowe). Do obróbki zebranych danych, ich analizy i wizualizacji wymagane jest środowisko Matlab.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93