Logowanie do System sprawozdań KDM

Wpływ mierzonego modułu sprężystości polimerowej panwi na właściwości hydrodynamiczne łożyska ślizgowego smarowanego wodą

Kierownik projektu: Agnieszka Barszczewska

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

W ramach doktoratu zostaną wykonane badania eksperymentalne, polegające na zmierzeniu ugięcia polimerowej panwi łożyska ślizgowego pod działaniem obciążenia statycznego. Badania te zostaną przeprowadzone dla różnych warunków pracy łożyska (przed/po dotarciu, przed/po nasiąknięciu). Następnie zostaną wykonane obliczenia modułu sprężystości panwi z wykorzystaniem MES dla danych otrzymanych z eksperymentu. W tym celu wykorzystany zostanie program Ansys. Wyniki zostaną porównane z wartościami podanymi przez producenta.

Ponadto w fazie badań eksperymentalnych zostaną przeprowadzone pomiary rozkładu ciśnienia hydrodynamicznego łożyska ślizgowego w trakcie jego pracy. W celu weryfikacji jaki wpływ ma zmiana modułu sprężystości panwi na dokładność obliczeń łożysk hydrodynamicznych, a tym samym na odpowiedni dobór parametrów pracy łożyska, zostaną przeprowadzone teoretyczne badania rozkładu ciśnienia hydrodynamicznego, uwzględniające odkształcenia elastycznej panwi pod działaniem ciśnienia cieczy (elastohydrodynamiczny model smarowania). W tym celu zostanie wykorzystany program MATLAB.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93