Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznych

Kierownik projektu: Karol Niklas

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje obliczenia numerycznej dynamiki płynów (CFD) i obliczenia wytrzymałości materiałów (MES) dla statków i innych obiektów oceanotechnicznych. Zakres merytoryczny obejmuje obliczenia oporowe kształtu kadłubów, obliczenia dynamiki ruchu na fali, w tym dzielności morskiej. Planowane obliczenia wykonywane są w celu weryfikacji założeń teoretycznych dotyczących analizowanych obiektów. Głównym celem w przypadku analizy kształtu kadłuba jest uzyskanie minimalnego oporu płynu w kierunku ruchu. Ponadto analizie podlegają fizyczne parametry ruchu obiektu wywołane oddziaływaniem środowiska (wody i wiatru) - przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia. Wyznaczone obciążenia wykorzystuje się do obliczeń wytrzymałości konstrukcji metodą elementów skończonych. Uzyskane wyniki umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na problemy związane z planowanym rozwojem naukowo-badawczym.

Publikacje

  1. Niklas K., Kozak J., Comparison of strain results at a laser weld notch obtained by numerical calculations and experimental measurements, American Institute of Physics 1780, (2016) 9
  2. Niklas K., Analiza wytrzymałości konstrukcji wsporczej dużych rozmiarów dla morskiej turbiny wiatrowej, Polish Maritime Research 1, (2017) 15

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93