Logowanie do System sprawozdań KDM

Adaptacja modelu XBeach do oceny stopnia bezpieczeństwa brzegów wydmowych południowego Bałtyku

Kierownik projektu: Jan Schönhofer

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Streszczenie projektu

Wdrożenie nowego narzędzia do określenia stopnia bezpieczeństwa brzegu przy minimalizacji niezbędnych danych pomiarowych.Planowane efekty:

- naukowe - kreślenie bezpiecznego profilu brzegu,

- praktyczne - opracowanie modelu umożliwiającego określenie poziomu bezpieczeństwa brzegu niezabudowanego i/lub sztucznie zasilanego dla przyjętych w ramach Strategii Ochrony Brzegów pięciu klas bezpieczeństwa brzegu odpowiadających odpowiednio sztormom o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na 20, 50, 100, 200 i 500 lat.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93