Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza napływu strugi chłodzącej na wypukłą powierzchnię

Kierownik projektu: Paweł Flaszyński

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Praca magisterska pod opieką dr hab. inż. Pawła Flaszyńskiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN.

Zasadniczym celem pracy jest wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni, na którą napływa czynnik chłodzący. Problem ten dotyczy szerokiego zakresu zagadnień technicznych, od chłodzenia układów elektronicznych po wysoko-obciążone termicznie układy komór spalania i rubin gazowych silników lotniczych. Czynnik chłodzący wypływa z cylindrycznego otworu, którego oś jest zorientowana prostopadle do chłodzonej powierzchni. Analizowany będzie wpływ liczby Reynoldsa strugi, definiowanej w oparciu o parametry na wylocie z otworu, oraz kształt powierzchni chłodzonej. W pracy będą analizowane przypadki powierzchni wypukłej typu "bump", a jego wysokość i szerokość będzie zmieniana w pewnym zakresie zależnym od średnicy otworu chłodzącego. Obliczenia przepływu zostaną wykonane w ramach modelu trójwymiarowego Do wykonania takich symulacji i siatki dla modelu obliczeniowego wymagany jest dostęp do oprogramowania ANSYS Fluent i ICEM CFD (lub Gambit) oraz odpowiednia moc obliczeniowa, jaką dysponuje KDM.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93