Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia strumienia ciepła na powierzchni chłodzonej strugą

Kierownik projektu: Paweł Flaszyński

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Praca magisterska pod opieką dr hab. inż. Pawła Flaszyńskiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN.

Zasadniczym celem pracy jest wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni, na którą napływa czynnik chłodzący. Istotnym problemem w tego typu zagadnieniach jest chropowatość powierzchni chłodzonej. Problem ten dotyczy szerokiego zakresu zagadnień technicznych w wysoko-obciążonych termicznie układach turbin energetycznych i lotniczych. Czynnik chłodzący wypływa z cylindrycznego otworu, którego oś jest zorientowana prostopadle do chłodzonej powierzchni. Analizowany będzie wpływ liczby Reynoldsa strugi, definiowanej w oparciu o parametry na wylocie z otworu, oraz chropowatość powierzchni chłodzonej. Problem modelowania wpływu chropowatości jest bardzo trudnym zagadnieniem, a wykonane obliczenia przepływu w ramach modelu trójwymiarowego mają wskazać na istniejące możliwości takiego modelowania. Do wykonania takich symulacji i siatki dla modelu obliczeniowego wymagany jest dostęp do oprogramowania ANSYS Fluent i ICEM CFD (lub Gambit) oraz odpowiednia moc obliczeniowa, jaką dysponuje KDM.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93