Logowanie do System sprawozdań KDM

Metody kształtowania bezpieczeństwa pracy

Kierownik projektu: Artur Fleger

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

Streszczenie projektu

W Laboratorium Badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG przeprowadzone zostaną prace badawcze obejmujące analizę interakcji ciała stałego i cieczy ze szczególnym uwzględnieniem zaworów dennych stosowanych w stojakach dwuteleskopowych. Wynikiem tych prac naukowo-badawczych mogą być wytyczne dotyczące zakresów ich stosowania oraz procedur wspomagających badania stanowiskowe nowych typów zaworów.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93