Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznym

Kierownik projektu: Izabela Lubowiecka

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy leczenia przepuklin brzusznych z zastosowaniem implantów syntetycznych. Pomimo wysokiego rozwoju technik operacji laparoskopowych chirurdzy wciąż borykają się z problemem nawrotów oraz pooperacyjnego bólu i dyskomfortu. Praca dotyczy zastosowania narzędzi modelowania matematycznego, analizy wrażliwości i stochastyki do zbadania mechaniki stosowanych w chirurgii przepuklin implantów oraz zachowania przedniej ściany brzucha w odniesieniu do mechaniki konstrukcji. Problemem w modelowaniu i projektowaniu w tym zagadnieniu biomechanicznym jest duża różnorodność właściwości mechanicznych ściany brzucha u różnych ludzi. Innym źródłem niepewności są imperfekcje w realizacji operacji (np. w mocowaniu implantu do tkanki). Dlatego też celem projektu jest odpowiedź na pytania jak imperfekcje w realizacji operacji przepukliny wpływają na odpowiedź mechaniczną ściany brzucha z implantem oraz jak zmiany właściwości ściany brzucha wpływają na odpowiedź mechaniczną ściany brzucha z implantem.

Modelowanie nieliniowe fizycznie i geometrycznie w zakresie dużych odkształceń zostanie przeprowadzone bazując na Metodzie Elementów Skończonych (MES). W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza wrażliwości wybranych parametrów modelu na wielkość sił w łącznikach, ponieważ nawroty przepukliny są najczęściej spowodowane zniszczeniem połączenia implantu z tkanką ludzką. Z uwagi na wiele niepewności (np. we właściwościach materiałowych ściany brzucha i jej geometrii u różnych osób) do analizy zdecydowano się w wprowadzić podejście stochastyczne. Analiza wrażliwości z elementami stochastyki będzie przeprowadzona na dwóch modelach z użyciem komercyjnego programu MES Msc.Marc i nieinwazyjnych metod stochastycznych. Pierwszy model to lokalny model implantu, a drugi model całej przedniej ściany brzucha z przepukliną i wszczepionym implantem.

Na podstawie rezultatów projektu będą sformułowane wnioski o wadze wpływu różnych czynników na mechanikę układu ściany brzucha z implantem, co pomoże w przyszłości zoptymalizować leczenie przepuklin (np. przy projektowaniu optymalnego implantu).

Publikacje

  1. Lubowiecka I., Szepietowska K., Szymczak Cz., Tomaszewska A, A preliminary study on optimal choice of implant and its orientation in ventral hernia repair, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 54(2) , (2016) 411-421
  2. Szepietowska K., Lubowiecka I., Magnain B., Florentin E, Stochastic approach in the modelling of implants used in hernia repair in the context of uncertainties of abdominal wall properties, PCM-CMM-2015, Gdańsk, Short Papers Vol.1, (2015) 255-256
  3. Szepietowska K., Lubowiecka I., Magnain B., Florentin E,, Stochastic modelling of abdomen repair mesh for abdominal hernia,, 23 rd French Polish Seminar of Mechanics, Besancon, France -, (2015) -
  4. Ambroziak A., Szepietowska K., Lubowiecka I., Cyclic test of material used in hernia repair, 21st Congress of the European Society of Biomechanics, Prague -, (2015) -
  5. Lubowiecka I., Szepietowska K., Ambroziak A, Modelling of textile used for repair of ventral hernia, 9th European Solid Mechanics Conference (ESMC 2015) -, (2015) -
  6. K. Szepietowska, I. Lubowiecka, C. Szymczak, A. Tomaszewska, B. Magnain, E. Florentin, Two-criteria optimisation of the ventral hernia implant choice in the context of the abdominal wall properties uncertainty, International Conference of the Polish Society of Biomechanics : Biomechanics 2016, (2016) 263 - 264
  7. K. Szepietowska, B. Magnain, I. Lubowiecka, E. Florentin, , Application of the polynomial chaos expansion to the simulation of surgical mesh used in ventral hernia repair, Congress of the European Society of Biomechanics -, (2016) -

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93