Logowanie do System sprawozdań KDM

Ocena dokładności metod prognozowania oporu statku włącznie z metodami CFD na podstawie wybranego przypadku

Kierownik projektu: Mirosław Gerigk

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

Głównym celem badań jest realizacja dyplomu magisterskiego prowadzonego na wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa pod opieką dr hab. inż. Mirosława Gerigka. Dodatkowo badania mają szansę zostać opublikowane w ramach międzynarodowej konferencji dotyczącej CFD (Computational Fluid Dynamics).

Celem pracy jest porównanie różnych metod wyznaczania oporu statku i ocena ich dokładności na podstawie wyników badań modelowych statku z naciskiem na ocenę oprogramowania CFD, Star CCM+.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93