Logowanie do System sprawozdań KDM

Badanie procesu asocjacji hydrofobowej dla dimerów w wodzie w zależności od siły jonowej i ciśnienia metodą dynamiki molekularnej

Kierownik projektu: Mariusz Makowski

Uniwersytet Gdański

Wydział Chemii

Gdańsk

Streszczenie projektu

Oddziaływania hydrofobowe odgrywają istotną rolę w szlakach biochemicznych, reakcjach chemicznych, czy procesach biologicznych. Odpowiadają za tworzenie oraz stabilizację struktur związków aktywnych biologicznie, takich jak białka, peptydy, micele, czy enzymy. Warto zauważyć, że podczas takich procesów, jak zwijanie białka, agregacja miceli, mikrośrodowisko zmienia swoje parametry fizyko-chemiczne. Z tej przyczyny istotne jest, aby lepiej poznać zachowanie się cząsteczek hydrofobowych w środowisku o zmiennych warunkach. Badania te stanowić będą punkt wyjścia dla teoretycznych badań nad procesem zwijania się białek.W ramach grantu obliczeniowego zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. Wyznaczenie potencjałów średniej siły dla wybranych dimerów cząstek hydrofobowych różniących się wielkością w wodzie w odniesieniu do różnych warunków ciśnienia.

2. Wyznaczanie potencjałów średniej siły dla wybranych dimerów w wodzie o różnej sile jonowe.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93