Logowanie do System sprawozdań KDM

Równoległe algorytmy programowania dynamicznego

Kierownik projektu: Zbigniew Czech

Politechnika Śląska

Wydział AEiI, Instytut Informatyki

Gliwice

Streszczenie projektu

Praca dotyczy równoległych algorytmów zbudowanych na zasadzie programowania dynamicznego. W ramach pracy należy dokonać implementacji algorytmów równoległych dla problemu znajdowania najkrótszych dróg w grafie. Jednym z celów pracy jest próba znalezienia "szkieletu algorytmu równoległego", który nadawałby się do rozwiązywania różnych problemów metodą programowania dynamicznego.

Jako język implementacji przyjąć C oraz bibliotekę MPI oraz interfejs OpenMP.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93