Logowanie do System sprawozdań KDM

Adaptacyjny system rozpoznawania dźwięków znamionujących sytuacje zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia z zastosowaniem równoległego przetwarzania strumieni danych fonicznych

Kierownik projektu: Kuba Łopatka

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest stworzenie systemu rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji na drodze analizy dźwięku działającego na strumieniu rzeczywistych danych fonicznych. Opracowane algorytmy zostaną zaimplementowane na klastrze superkomputerowym. Oczekiwanym efektem pracy jest zysk w zakresie skuteczności i szybkości podejmowania decyzji wynikający z zastosowania technik równoległego przetwarzania. Ponadto wprowadzone zostaną mechanizmy pozwalające na ciągłą adaptację do zmiennych warunków akustycznych otoczenia, które powinny dodatkowo zwiększyć skuteczność działania systemu. Opracowane algorytmy zostaną poddane testom dla symulowanych i rzeczywistych sytuacjach noszących znamiona zagrożenia.Projekt jest związany z projektem MAYDAY Euro 2012. Wykonawca był zatrudniony w projekcie od października 2009 do września 2012. Opracowywane metody wykorzystują mechanizm usług platformy KASKADA, działając w czasie rzeczywistym na strumieniach danych fonicznych. Do wykonania badań w ramach rozprawy doktorskiej potrzebny jest dostęp do konta obliczeniowego KDM i platformy KASKADA.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93