Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Mateusz Pabiś, Przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań problemów grafowych na klastrach obliczeniowych, Politechnika Gdańska 1, (2015) 1-45

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93