Logowanie do System sprawozdań KDM

Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegową

Kierownik projektu: Grzegorz Różyński

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt obejmuję następujące zagadnienia:

- numeryczne i eksperymentalne rozpoznanie zjawisk interakcji falowania i prądów (B. Stachurska, doktorat)

- modelowanie oddziaływania falowania wodnego na konstrukcje geotechniczne (D. Majewski)

- analiza wzorców dyssypacji energii falowej w strefie brzegowej; tym celu profile batymetryczne z Morskiego Laboratorium Brzegowego IBW PAN w Lubiatowie analizowane są za pomocą metody EMD (empirical mode decomposition); kod dla tej metody jest autorstwa National Taiwan University, w trakcie jego użytkowania zostały wprowadzone do niego pewne modyfikacje (autorstwa G. Różyńskiego z IBW PAN), polegające na możliwości wyboru przez użytkownika wartości kluczowego parametru tego kodu.

Publikacje

  1. B. Stachurska, D. Majewski, Eksperymentalne pomiary prędkości prądu w kanale falowym IBW PAN, Raport wewnętrzny IBW PAN -, (2013) -
  2. G. Różyński, JG Lin, Data-driven vs. theoretical equilibrium beach profiles with multiple bars; implications and consequences, Coastal Engineering / Elsevier -, (2014) -
  3. B. Stachurska, D. Majewski, Propagacja fal powierzchniowych w obecności prądu analiza pomiarów wykonanych w kanale falowym IBW PAN, Inżynieria Morska i Geotechnika 4/2014, (2014) 280-290
  4. D. Majewski, B. Stachurska, W. Sulisz, Investigation of the effect of current on the formation of freak waves, Conference Proceedings Coastlab14, Varna Vol. 1, (2014) 153-160
  5. Reda, A., Sulisz, W., Majewski, D., Paprota, M., Szmytkiewicz, M., Application of a new approach for modeling of coastal erosion in Arctic areas. Proceedings of the 2nd International Workshop on Hydraulic Structures: Data Validation, Proceedings of the 2nd International Workshop on Hydraulic Structures 1, (2015) 217-221
  6. B. Stachurska , D. Majewski, W. Sulisz, Formation of freak waves in a wave train propagating on a current, Proceedings of the 7th SCACR 1, (2015) 1-7
  7. D. Majewski, W. Sulisz, M. Paprota, M. Szmytkiewicz , Water wave measurements at Bellsund in the western Spitsbergen, 6th IAHR International Junior Researcher and Engineer Workshop on Hydraulic Structures 3, (2016) na
  8. B. Stachurska, R. Staroszczyk , An investigation of the velocity field over rippled sand bottom, 6th IAHR International Junior Researcher and Engineer Workshop on Hydraulic Structures 3, (2016) na

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93