Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza lipidomu bakteryjnego

Kierownik projektu: Joanna Nakonieczna

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Gdańsk

Streszczenie projektu

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) jest powszechnie występującym ludzkim czynnikiem zakaźnym. Trudności z leczeniem zakażeń wywoływanych przez ten mikroorganizm związane są z występującą opornością na różnego rodzaju antybiotyki. Jednym z elementów różnicujących komórki bakteryjne jest zawartość lipidów. Obecnie dzięki intensywnemu rozwojowi nowych technik pozwalających na analizę dużej liczby cząsteczek komórkowych o odmiennych właściwościach fizyko-chemicznych, takich jak białka, kwasy nukleinowe, czy lipidy, możliwa jest zarówno jakościowa i ilościowa charakterystyka dużej populacji molekuł. W ramach projektu opracowana będzie wysokoprzepustowa metoda analizy całkowitej zawartości lipidów w komórkach bakteryjnych gronkowca złocistego. Metoda ta wykorzystuje technikę wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z wysokorozdzielczą spektrometrią mas (LC-Q-TOF-MS) w celu identyfikacji lipidów bakteryjnych. Uzyskane surowe dane poddawane są zaawansowanym analizom statystycznym i chemometrycznym, będącym integralną częścią interpretacji uzyskanych wyników. Statystyczne porównanie uzyskanych wzorów lipidowych (tzw. lipidowych odcisków palca), pozwoli na wskazanie lipidów o potencjalnym znaczeniu dla występowania określonej cechy biologicznej. Wyniki analiz spektrometrycznych, archiwizowane w CI TASK będą również podstawą do dalszej interpretacji biologicznej, polegającej m.in. na powiązaniu wskazanych lipidów różnicujących izolaty z określonymi szlakami metabolicznymi ich biosyntezy, co w dalszej perspektywie przyczyni się do uzupełnienia wiedzy na temat mechanizmów oporności tych bakterii na antybiotyki.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93