Logowanie do System sprawozdań KDM

Optymalizacja układów łopatkowych mikroturbin ORC

Kierownik projektu: Piotr Lampart

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Podwyższanie sprawności mikroturbin ORC niesie za sobą korzyści ekonomiczne oraz ekologiczne, które w obecnych czasach są coraz bardziej restrykcyjne. Jednym ze sposobów podnoszenia sprawności części przepływowej układów łopatkowych maszyn wirnikowych, w tym miroturbin ORC, jest trójwymiarowe kształtowanie łopatek. Pojęcie ołopatkowania przestrzennego obejmuje pewną ilość modyfikacji konstrukcyjnych, które w porównaniu z dawniej rozpowszechnionym ołopatkowaniem cylindrycznym polegają na prostym lub złożonym zawijaniu łopatek, prostym lub złożonym pochylaniu łopatek w kierunku obwodowym i osiowym.

Realizacja projektu pozwoli na określenie maksymalnych wartości sprawności części przepływowej mikroturbin ORC oraz umożliwi ocenę wpływu poszczególnych modyfikacji konstrukcyjnych na końcową sprawność.

Publikacje

  1. Piotr Klonowicz, Tomasz Suchocki, Jan Surwiło, Łukasz Witanowski, Jędrzej Koronowicz, Piotr Lampart, Opracowanie założeń do dokumentacji technicznej układu przepływowego dla typoszeregu turbin ORC 200, 500, 1000 kW, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN 61, (2014) 36
  2. Łukasz Witanowski, Piotr Lampart, WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW PSZCZELICH W PROCESIE POSZUKIWANIA MINIMUM FUNKCJI CELU, XIX Międzynarodowa Szkoła komputerowego wspomagania, projektowania, wytwarzania i eksploatacji 1, (2015) 8
  3. Łukasz Witanowski, Piotr Klonowicz, Piotr Lampart, OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU ŁOPTAKI WIRNIKA TURBINY OSIOWEJ PRACUJĄCEJ NA CZYNNIKU MDM , XIX Międzynarodowa Szkoła komputerowego wspomagania, projektowania, wytwarzania i eksploatacji 1, (2015) 12
  4. Witanowski Ł., Klonowicz P., Lampart P., Optymalizacja kształtu łopatki wirnika turbiny osiowej pracującej na czynniku MDM, Mechanik 7, (2015) 959-970
  5. Witanowski Ł., Lampart P., Wykorzystanie algorytmów pszczelich W procesie poszukiwania minimum funkcji celu, Mechanik 7, (2015) 971-978
  6. Klonowicz P., Surwiło J., Witanowski Ł., Suchocki T.K., Kozanecki Z., Lampart P., Design and numerical study of turbines operating with MDM as working fluid, Open Engineering 5, (2015) 5
  7. Klonowicz P., Rusanov R., Suchocki T.K.,Surwiło J., Rusanov A., Lampart P., Design and simulations of radial-axial turbines working in ORC systems, Proceedings of the 12th International Symposium on Experimental Computational Aerothermodynamics of Internal Flows ISAIF12-113, (2015) 1-7

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93