Logowanie do System sprawozdań KDM

MARE-WINT

Kierownik projektu: Marcin Łuczak

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Strona internetowa projektu: http://www.marewint.eu/

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93