Logowanie do System sprawozdań KDM

Badania krytycznych technologii dla podwodnego robota mobilnego dużej mocy z wielosensorowym zestawem rozpoznawczym

Kierownik projektu: Lech Rowiński

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest zbadanie opracowanie i zbadanie rozwiązań konstrukcyjnych elementów krytycznych dla realizacji koncepcji nowoczesnego zdalnie sterowanego pojazdu głębinowego przeznaczonego do wykonywania prac obserwacyjnych i manipulacyjnych na rzecz przemysłów wydobywczych w obecności silnych prądów.

Pierwszy obszar badań dotyczy zjawisk związanych z pracą 8 zespołów napędowych dużej mocy. Winny one zapewnić pojazdowi maksymalny napór w kierunku pływania w prądzie o prędkości rzędu 2m/s oraz manewrowanie w poziomie i w pionie. W tym celu konieczne jest właściwe ukształtowanie kadłuba oraz takie rozmieszczenie pędników, które zapewnia możliwość ich pracy z możliwie największą efektywnością. W procesie formowania kadłuba i pędników oraz rozmieszczenia pędników konieczne jest uwzględnienie ich wzajemnego wpływu, a następnie opracowanie algorytmów sterowania uwzględniającego zależności geometryczne i silnie nieliniowe własności hydromechaniczne. Podczas realizacji projektu planuje się opracowanie kilku koncepcji kształtów kadłuba i rozmieszczenia komponentów. Ponieważ porównanie wielu rozwiązań konstrukcyjnych z użyciem prototypów jest kosztowne i czasochłonne, do analizy porównawczej rozwiązań wykorzystane zostaną w możliwie dużym stopniu metody modelowania i symulacji komputerowych. Pozostałe dwa obszary badań dotyczą systemu komunikacji światłowodowej i interferencji pól fizycznych urządzeń roboczych.

W przypadku każdego z trzech obszarów badawczych planuje się opracowanie wstępnych rozwiązań, a następnie wybór jednego lub dwóch rozwiązań i weryfikację ich przydatności za pomocą analizy wartości, symulacji komputerowych i badań modelowych. Po osiągnięciu zadowalającego poziomu wyników badań teoretycznych wykonany zostanie model konstrukcji oraz układów w skali umożliwiającej wiarygodne pomiary oraz ostateczną weryfikację obliczeń numerycznych i algorytmów. Wyniki przeprowadzonych analiz będą podstawą do opracowania studium wykonalności dla opracowania prototypu systemu głębinowego dużej mocy, które będzie podstawą decyzji o podjęciu dalszych badań i wdrożenia wyników do produkcji seryjnej urządzenia.

Zadania projektu realizowane z wykorzystaniem oprogramowania Ansys:

1.1. Opracowanie propozycji kształtu dla kadłuba i rozmieszczenia pędników dla założonych prędkości i trybów pracy

1.2. Optymalizacja kształtu kadłuba i rozmieszczenia pędników na podstawie symulacyjnych badań opływu wody wokół konstrukcji pojazdu z uwzględnieniem wzajemnego wpływu pędników dziobowych i rufowych oraz pędników pionowych

1.3. Weryfikacja modeli obliczeniowych na podstawie badań modelowych i symulacyjne badania opływu wody wokół konstrukcji pojazdu z uwzględnieniem wzajemnego wpływu pędników dziobowych i rufowych oraz pędników pionowych EtapII

1.4. Weryfikacja badań konstrukcyjnych i obliczeń komputerowych na podstawie wyników badań poligonowych

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93